درباره شرکت تولید وصادرات ریشمک

شرکت تولیدو صادرات ریشمک با سرمایه گذاری خارجی درسال 1350 به بهره برداری رسید. از آن زمان تاکنون محصولات متنوع این شرکت شامل پودر عصاره شیرین بیان ، عصاره قالبی و عصاره مایع شیرین بیان به کشورهای مختلفی ازجمله آمریکا ، کانادا ، آلمان ، فرانسه  ، مصر، چین  و … کشورهای دیگر صادرشده است. در سال 1381 سهام این شرکت به شرکت سرمایه گذاری تدبیر واگذار شد ومدیریت جدید توانست کیفیت محصول را افزایش داده وکمیت آن را نیز با افزایش بهره وری به دو تا سه برابر سال های پیش از آن برساند. شرکت ریشمک با توجه به چشم انداز و طرح های توسعه ای مورد نظر   ، در سال 1397 به محل جدید واقع در45 کیلومتری شمال شیراز در منطقه لپویی منتقل گردید. ضمن افزایش ظرفیت تولید ، تکنولوژی و کنترل فرآیند در محل جدید به روزرسانی گردیده است .

شرکت ریشمک طی سال های اخیر هرساله به عنوان صادرکننده ملی یا استانی معرفی شده است. این موفقیت حاصل توجه به مبانی علمی در خرید مواد اولیه صددرصد طبیعی و ارگانیک ، فرآوری و نگهداری محصول مطابق استانداردهای بین المللی و توجه به خواست مشتریان بوده است .کارخانه ریشمک با تهیه بهترین ماده اولیه از مناطق مختلف داخل وخارج از ایران بهترین ترکیب را برای تهیه محصولات خود آماده نموده است.                                    
شرکت تولید و صادرات ریشمک در تاریخ 01/10/1395در فرابورس ایران در گروه مواد و محصولات دارویی با نماد ریشمک پذیرفته شده و تحت شماره 11496به ثبت رسیده است و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 01/07/1396  مورد معامله قرار گرفته است.