شرکت تولید و صادرات ریشمک در زمینی به مساحت 12 هکتار و با استفاده از پرسنل متخصص و متعهد و دستگاههای پیشرفته اقدام به تهیه سالیانه 1500 تن عصاره شیرین بیان و پودر آن کرده و با صادرات این محصول نقش شایانی در حفظ بازارهای جهانی دارد.